Kilometervergoeding

Reiskostenvergoeding belast

Onlangs is onder grote druk een begrotingsakkoord voor 2013 tot stand gekomen. Een van de bezuinigingsmaatregelen betreft het schrappen van de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding.

Onbelaste kilometervergoeding niet langer belastingvrij

Nu is het zo dat er een onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers geldt van 19 cent per kilometer. Maar straks wordt de vergoeding voor woon- werkverkeer gezien als een belastbare vergoeding, waar dus inkomstenbelasting over moet worden betaald. Dit lijkt ook te gelden voor reizen met het openbaar vervoer. Uit navraag blijkt dat de onbelaste vergoeding voor zakelijk verkeer wel in stand blijft. Dit is natuurlijk ook logisch, want het betreft feitelijk zakelijke kosten.

De exacte regeling is nog niet bekend, de details moeten nog worden ingevuld. Zo is nog maar net bekend dat zakelijke kilometers wel onbelast blijven. Het wordt dan natuurlijk de vraag wat nou precies woon-werk kilometers zijn, en zakelijke kilometers.

Wie betaalt de rekening?

Het afschaffen van de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding levert naar verluidt euro 1 tot 2 miljard op. Dat moeten werknemers en werknemers uiteindelijk dus betalen. Het is nog volstrekt onduidelijk of de werknemer dit moet gaan betalen, of dat werkgevers bereid zijn om de extra kosten (gedeeltelijk) te compenseren.

Ingangsdatum

De exact ingangsdatum van het vervallen van de belastingvrijstelling is nog niet bekend, heden gaan diverse media uit van een ingangsdatum van de bezuinigingen van 1 oktober 2012. Dit hangt af van de voortgang van de benodigde goedkeuringen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Relevant: onbelaste kilometervergoeding 2013, zakelijke kilometervergoeding, reiskostenvergoeding, REISKOSTEN BELAST, kilometervergoeding belast, reiskostenvergoeding belast, zakelijke kilometervergoeding 2013, zakelijke km vergoeding 2013, zakelijke kilometervergoeding 2012, vergoeding reiskosten

Mobiele versie afsluiten