De belastingvrijstelling voor de kilometervergoeding is bepaald aan de hand van een forfaitair bedrag van 19 eurocent per gereisde kilometer. Het is maar de vraag of dit gemiddelde bedrag werkelijk de kosten dekt. Inmiddels zijn de kosten van een auto en de kosten van brandstof zo gestegen, dat de vergoeding doorgaans lager is dan de werkelijke kosten voor de werknemer.

Hoogte kilometervergoeding

Regelmatig komt in het nieuws op dat er wellicht een bezuiniging op de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding komt. Een mogelijkheid tot bezuiniging gebeurde in januari 2012, en ook de in Catshuis overleggen van het gestrande kabinet Rutte kwam dit naar voren. Maar tot op heden blijft deze fiscale regeling in stand.
Het zou op zich ook vreemd zijn om de forfaitaire grens voor de belastingvrijstelling te verlagen, terwijl duidelijk is dat de kosten voor de werknemer eigenlijk al hoger zijn dan die aangenomen grens.

Relevant: kilometervergoeding verplicht, forfaitaire reiskostenvergoeding, forfaitaire kilometervergoeding, forfaitaire vergoeding reiskosten, reiskostenvergoeding forfait, forfaitair, forfaitaire reiskostenvergoeding 2012, forfaitair reiskostenvergoeding, forfaitaire kilometervergoeding 2012, forfaitaire vergoeding woon werk

Share →

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *