Wettelijke kilometervergoeding

Reist u met eigen vervoer naar uw werk, dan kan het zo zijn dat u een vergoeding krijgt van uw werkgever voor het woon-werkverkeer evenals het reizen dat u in het kader van het uitoefenen van uw functie moet doen. Dit is de zogenaamde reiskostenvergoeding ofwel de kilometervergoeding. Uw werkgever kan heden belastingvrij euro 0,19 per gereisde kilometer vergoeden, boven deze norm wordt een reiskostenvergoeding door de belastingdienst gezien als loon en wordt hier inkomstenbelasting op geheven.

Er zou toch belasting op de reiskostenvergoeding komen?

In 2012 waren er voorstellen om de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding af te schaffen. U zou dan voor uw reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer wel belasting moeten gaan betalen. Dit plan is echter weer vervallen door het kabinet Rutte II.

Wat geldt er nu?

Voor dit moment is de overheid vrij duidelijk over de werking van deze vergoeding, kijk op Maximale kilometervergoeding; “Als u met eigen vervoer naar uw werk reist, kan uw werkgever u maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden zonder dat u hierover belasting betaalt”.
Het maakt daarbij niet uit wat voor vervoer u gebruikt. Kiest u voor openbaar vervoer dan geldt dezelfde regeling. En ook als u samen met een collega rijdt, carpoolen, dan is een kilometervergoeding voor zowel u als uw collega mogelijk.

Toekomst

Op dit moment is de kilometervergoeding onbelast tot euro 0,19 per kilometer, in wezen een forfaitair bepaald bedrag. Echter steeds steekt weer de discussie op om de kilometervergoeding te belasten als het woon- werkverkeer betreft, zakelijk verkeer zal wel onbelast blijven. Er is overigens al een manier bedacht om dan het woon- werkverkeer toch belastingvrij te kunnen vergoeden.

Auto 500x500

Relevant: kilometervergoeding, km vergoeding, kilometervergoeding 2013, km vergoeding 2013, kilometervergoeding 2012, kilometer vergoeding, WETTELIJKE KILOMETERVERGOEDING, km vergoeding 2012, kilometervergoeding 2014, wettelijke reiskostenvergoeding